Slovak Czech English German Hungarian Polish

Prihlásenie

Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa v dĺžke 4300 m

Rekonštrukcia železničného zvršku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa užitým materiálom bola realizovaná z dôvodu nevyhovujúceho stavu železničného zvršku. Hlavné stavebné práce (čistenie štrkového lôžka, trhanie a pokládka, GPK a práce na železničnom spodku) boli vykonané v roku 2012. Stavba pokračovala v roku 2013 výmenou vadných koľajníc, zriadením bezstykovej koľaje,  montážou podvalových kotiev, výmenou upevňovadiel a záverečnou úpravou smeru a výšky koľaje  s úpravou štrkového lôžka do profilu podľa investičného zadania.

 

   

 • Traťový usek Devinske Jazero - Zohor

  Traťový usek Devinske Jazero - Zohor

 • Žilina - Kysucké N.Mesto, koľ. č. 1

  Žilina - Kysucké N.Mesto, koľ. č. 1

 • Modernizácia železničnej trate, Rača - Sv. Jur

  Modernizácia železničnej trate, Rača - Sv. Jur

 • Nové.M.n.Váhom - Tr.Bohuslavice UČS 24

  Nové.M.n.Váhom - Tr.Bohuslavice UČS 24

 • Nové.M.n.Váhom - Tr.Bohuslavice UČS 24

  Nové.M.n.Váhom - Tr.Bohuslavice UČS 24

 • Pezinok-Šenkvice, V.medzinárodný železničný koridor

  Pezinok-Šenkvice, V.medzinárodný železničný koridor

 • Krásno nad Kysucou, rekonštrukcia žst.

  Krásno nad Kysucou, rekonštrukcia žst.

 • Pezinok-Šenkvice, V.medzinárodný železničný koridor

  Pezinok-Šenkvice, V.medzinárodný železničný koridor

 • Mezotúr - Gyoma 1

  Mezotúr - Gyoma 1

 • Práce strojov pre UŽI

  Práce strojov pre UŽI