Slovak Czech English German Hungarian Polish

Prihlásenie

Pozemné stavby

Pozemné stavby, často krát spojené aj s dopravnými stavbami, tvoria významnú stavebnú doplnkovú činnosť. Spoločnosť v tomto segmente stavebníctva je schopná realizovať akékoľvek pozemné stavby.

Zobr. počet 
Názov Počet návštev
Rekonštrukcia železničných mostov 2. fáza – Terminál Kľačany 3498
Zateplenie a rekonštrukcia plochej strechy Furmanská 8 3271
Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark, Košice 3320
Sanácia železničného telesa v úseku Čadca – Čierne Polesie, nžkm 10,319 2766
Zákaznícke centrum Banská Bystrica 2977
Devínska Nová Ves – Štúrovo, KR mosta km 145,912, sanácia klenbového mosta pod 3. koľajou 2479
Modernizácia žel. trate Nové Mesto n/Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., III. Etapa Zlatovce – Trenčianska Teplá 2494
Hradec Králové stavebné úpravy 2716
Bratislava – Dunajská Streda – rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, traťový úsek Bratislava – Dunajská Streda 2706
ŽSR, Žst. Bratislava hlavná stanica, rekonštrukcia 5. nástupišťa 3020
Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce, Melčice – Zlatovce, zast. Kostolná Záriečie, nástupištia 2707
Rekonštrukcia základnej a materskej školy v obci Brusno 2803
Rekonštrukcia základnej školy J. A. Komenského Revúca 2849
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, zárubná stena pred vjazdovým portálom 2699
Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava 3165
Rekonštrukcia skladových a dielenských priestorov na spoločenské priestory 2850
Rekonštrukcia administratívnej budovy ŽPSV a.s., Čaňa 3267
Bratislava hlavná stanica - rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č.1 3426
 • Bratislava hlavná stanica - rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č.1

  Bratislava hlavná stanica - rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č.1

 • Traťová strojní společnost,a.s._rekokštrukcia admin. budovy

  Traťová strojní společnost,a.s._rekokštrukcia admin. budovy

 • Žst. Zvolen, oplotenie

  Žst. Zvolen, oplotenie

 • Brusno - základná škola, zateplenie

  Brusno - základná škola, zateplenie

 • Bratislava- hlavná stanica, nástupištia

  Bratislava- hlavná stanica, nástupištia

 • Hradec Králové - Plynofikácia

  Hradec Králové - Plynofikácia

 • Hradec Králové - Plynofikácia

  Hradec Králové - Plynofikácia

 • Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

  Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

 • Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

  Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

 • Bratislava- hlavná stanica, nástupištia

  Bratislava- hlavná stanica, nástupištia