Slovak Czech English German Hungarian Polish

Prihlásenie

Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark, Košice

Rekonštrukcia objektu z poslednej dekády 19. storočia, ktorý pôvodne slúžil ako vojenská pekáreň s výdajňou rakúsko-uhorského vojska.

 Časť Vstavok:

-          realizácia zakladania časti budovy „Vstavok“

-          realizácia železobetónových nosných stien z pohľadového betónu

-          realizácia vodorovných konštrukcií z prefabrikovaných stavebných prvkov Spirol

 

Časť Koniareň:

-          realizácia základov pre nové priečky

-          obnova krovu a strešnej konštrukcie

 

   

 • Bratislava hlavná stanica - rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č.1

  Bratislava hlavná stanica - rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č.1

 • Traťová strojní společnost,a.s._rekokštrukcia admin. budovy

  Traťová strojní společnost,a.s._rekokštrukcia admin. budovy

 • Žst. Zvolen, oplotenie

  Žst. Zvolen, oplotenie

 • Brusno - základná škola, zateplenie

  Brusno - základná škola, zateplenie

 • Bratislava- hlavná stanica, nástupištia

  Bratislava- hlavná stanica, nástupištia

 • Hradec Králové - Plynofikácia

  Hradec Králové - Plynofikácia

 • Hradec Králové - Plynofikácia

  Hradec Králové - Plynofikácia

 • Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

  Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

 • Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

  Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

 • Bratislava- hlavná stanica, nástupištia

  Bratislava- hlavná stanica, nástupištia