Slovak Czech English German Hungarian Polish

Prihlásenie

Rekonštrukcia železničných mostov 2. fáza – Terminál Kľačany

SO 32-01 Rekonštrukcia koľaje pre most 352 A

 

-  Koľaj sa nachádza na vlečke Slovnaftu (vetva B km 0,063 – km 0,456 vrátane mosta), odbočujúcej v ŽST Rišňovce (trať Leopoldov – Zbehy)

-  Zrealizovaná strojná smerová a výšková úprava koľaje s doplnením koľajového lôžka (KL) z nového kameniva podľa STN EN 13 450 kamenivom fr. 31,5-63 mm, resp. triedy BII podľa železničného predpisu TS 3

-  Podľa počtu prevezenej záťaže je koľaj 6. rádu

-  koľaj zrealizovaná s novým zloženým smerovým oblúkom s polomermi 224 a 193 m ako aj s novými sklonovými pomermi

-  Zrealizovaná výmena podvalov 40 ks drevených a 14 ks betónových SB8

-  Úprava koľajesa začala cca 5 m za koncom výhybky (KV) č.B6 v km 0,048 a končila až za mostom v km 0,478, úsek má teda dĺžku 430 m, z neho je však vyňatá koľaj na moste medzi km 0,366 až 0,410 v dĺžke 44 m. Čistá dĺžka úprav 386 m.

 

   

  

 

SO 33 – 01 Oprava mosta č. 352A v km 0,388 vlečky

-    železničný most

-    dĺžka premostenia 40,41 m

-    dĺžka mosta 72,485 m

-    nad cestou II/527 Hlohovec - Nitra

-    oceľový s masívnymi betónovými oporami

-     sanácia spodnej stavby betónových opôr otryskaním a následnou reprofiláciou

-     protikorózna ochrana oceľovej konštrukcie mosta otryskaním a následnou aplikáciou nového náterového systému

-     úprava svahov a odvodnenia

  

  

 

 • Bratislava hlavná stanica - rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č.1

  Bratislava hlavná stanica - rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č.1

 • Traťová strojní společnost,a.s._rekokštrukcia admin. budovy

  Traťová strojní společnost,a.s._rekokštrukcia admin. budovy

 • Žst. Zvolen, oplotenie

  Žst. Zvolen, oplotenie

 • Brusno - základná škola, zateplenie

  Brusno - základná škola, zateplenie

 • Bratislava- hlavná stanica, nástupištia

  Bratislava- hlavná stanica, nástupištia

 • Hradec Králové - Plynofikácia

  Hradec Králové - Plynofikácia

 • Hradec Králové - Plynofikácia

  Hradec Králové - Plynofikácia

 • Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

  Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

 • Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

  Rekonštrukcia administratívnej budovy Slovenské tunely a.s., Bratislava

 • Bratislava- hlavná stanica, nástupištia

  Bratislava- hlavná stanica, nástupištia