Slovak Czech English German Hungarian Polish

Prihlásenie

O nás

Akciová spoločnosť Železničné stavebníctvo Bratislava a.s. pôsobí na trhu špeciálnych stavebných prác od roku 1994. V súčasnosti sa spoločnosť vypracovala na poprednú stavebnú dodávateľskú firmu, v ktorej pracuje mladý  pracovný kolektív, odborne na veľmi vysokej úrovni a uplatňujúci najmodernejšie pracovné technológie a postupy. Svojim profesionálnym prístupom spoločnosť úspešne súťaží  vo výberových konaniach pre Železnice Slovenskej republiky a ostatných investorov, vrátane zahraničných.
Dôkazom toho je, že akciová spoločnosť pôsobila ako líder na vôbec prvom vybudovanom úseku medzinárodného železničného koridoru v rámci stavby Bratislava - Rača - Trnava na ucelenej časti Cífer - Trnava, ďalej ako člen víťazného konzorcia realizovala úsek Rača - Šenkvice a v tejto oblasti zostáva pôsobiť ako jeden z rozhodujúcich dodávateľov pri budovaní medzinárodných železničných koridorov na Slovensku.
Ako prvá zo Slovenských firiem predstavila a použila progresívnu technológiu AHM 800-R, za pomoci ktorej zrealizovala rekonštrukciu trate Devínske jazero - Zohor, na traťovú rýchlosť 160 km/hod. Nemenej úspešné a verejnosti dobre známe sú akcie ako rekonštrukcia nástupíšť a oprava fasády na hlavnej stanici v Bratislave, alebo rekonštrukcia budovy železničnej stanice Senec.
Okrem uvedených stavieb naša spoločnosť zrealizovala veľa zákaziek pre rušňové depá a Traťové správy, ale i pre Tatranské lanové dráhy a iných investorov.
V budúcnosti je trvalou ambíciou akciovej spoločnosti  pôsobiť pri výstavbe medzinárodných železničných koridorov, byť naďalej jedným z hlavných dodávateľov Železníc Slovenskej republiky, a zvyšovať podiel svojich aktivít v zahraničí.Akciová spoločnosť Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., dodávateľsky ponúka tieto činnosti:

 • technicko-inžiniersku činnosť
 • modernizáciu železničných tratí
 • recykláciu koľajového štrku
 • služby obchodno-technického charakteru
 • obnovy koľají a výhybiek
 • ťažké stredné opravy koľají a výhybiek
 • sanácie železničného spodku koľají a výhybiek
  • súvislú výmenu koľajníc a strojné zváranie, zváranie termitom a elektrotermitom
  • rekonštrukciu a zriaďovanie priecestí
  • realizáciu pozemných stavieb
  • obsluhy vlečiek a ich revízie

 


 

Komplexné dodávky prác Vám ponúka spoločnosť, ktorá je držiteľom
certifikátov zhody s normami STN ISO 9001:2009, STN ISO 14001:2005, STN OHSAS 18001:2008